Det är vi som är Riksnet

Vision
Riksnets vision är att alla boende i Sverige ska ha riktigt bredband och stor frihet i sitt val av bredband, telefoni och television. Ingen ska behöva betala för tre separata abonnemang.
Vi vill öka konkurrensen och valfriheten för dig som fastighetsägare och boende.
Vi satsar på riktigt bredband, alltså nya moderna nät i varje fastighet med upp till 100 Megabit per sekund till alla användare. Inga halvmesyrer med det gamla telenätet eller strypt kapacitet i operatörens utrustning.

Affärsidé
Riksnet förser fastigheter, bostadsrättsföreningar och samfälligheter med bredband, television och telefoni enligt fastighetsägarens önskemål och till rätt pris.
Med oss ökar fastighetsägare boendekvaliteten och förbättrar fastighetsekonomin. Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och samfälligheter ska äga sitt nätverk, det är ekonomiskt fördelaktigt.
Riksnet projekterar och bygger kraftfulla nätverk och anslutningar till fastigheten eller området. En engångsinvestering som sparar pengar från första dagen. Nätverksägaren har full kontroll över det egna systemet och kan själv välja vem, eller vilka, som ska leverera tjänster inom bredband, television och telefoni. Valfriheten blir stor och allt blir framtidssäkrat.

Bakgrund
Riksnet vill utmana de större aktörerna på marknaden. Vi tror på att du som kund gynnas av en möjlighet att kunna välja mellan flera leverantörer som sätter dina önskemål och behov främst. Därför finns Riksnet.

Kontrollera framtida kostnader
En stark tillväxt i antalet bredbandsanvändare, främst på grund av aggressiv marknadsföring av ADSL- tjänster levererade i det gamla telenätet, ger i dag, trots löften i reklamen om motsatsen, tjänster som till pris, kvalitet och kapacitet inte är attraktiva varken ur kostnads- eller tekniksynpunkt. Detta har inneburit ett starkt ökande intresse från de fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och IT-föreningar, som själva vill äga sin lokala infrastruktur och därigenom också kontrollera framtida kostnader.

Lång erfarenhet av bredband
Företaget drivs av ett team med marknadens längsta erfarenhet av bredband och som tidigare framgångsrikt byggt upp exempelvis Bostream, Bredbandsbolaget och NorrNod. I den operativa ledningen ingår också personal med bred erfarenhet från fastighetsbranschen, inklusive upphandling och installation av fastighetsnät.