Riksnets Trippel

Riksnets trippeltjänster har många fördelar: som kund har du total kontroll över kostnaderna och funktionerna; användarna får en närmast unik flexibilitet. Och båda har ni direkt tillgång till vår samlade kompetens.
Vi tror att många vill ha en enda pålitlig kontakt. Vi tror att många vill ha öppna lösningar som fungerar nu och i framtiden. Vi tror att många vill ha så stor frihet som möjligt.


Riksnets Bredband

Vårt bredband är kraftfullt. Både när det gäller hastighet (100 MB/s i full duplex), säkerhet (skyddar mot intrång) och tillgänglighet (vi har en av branschens bästa upp-tid). Med vår gruppanslutning kan företag, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare ansluta upp till 20.000 användare.

Riksnets Telefoni

Det är telefoni på nytt sätt, i två varianter. En för alla bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och villasamfälligheter som vill erbjuda alla boende en enklare, modernare telefoni. En för företag som behöver växel och smarta funktioner för att effektivisera arbetet och utveckla företaget.

Riksnets Television

Vår television är helt öppen. Vi erbjuder baspaketet både analogt och digitalt. Användarna kan komponera sitt eget utbud. HDTV är tillägg och om användarna vill ha annan leverantör – är det inga problem.